Vissza
Oldaltérkép | GYIK

Újpesti Vagyonkezelő Zrt.

Főoldal > Közzétételi adatok > Közérdekű információk

Közérdekű információk

2011. évi CXII törvény

I. pont

I/1.

Hivatalos név: UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített név: UV Zrt.

Székhely: 1042 Budapest, Munkásotthon utca 66-68.

Cégjegyzékszám: 01-10-042083

Postai cím: 1042 Budapest, Munkásotthon utca 66-68.

Telefonszámok: 06-1-369-8155

Fax: 06-1-369-8103   

E-mail cím: info@uvzrt.hu

Honlap: www.uvzrt.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Cím: 1042 Budapest, Munkásotthon utca 66-68.

Telefonszám: 06-1-369-8155

I/2.

Szervezési Működési Szabályzat

I/3.

Szervezeti egység

mellék

e-mail

Dr. Telek Zoltán elnök-vezérigazgató
Titkárság
Molnár Melinda titkárságvezető

202

molnar.melinda@uvzrt.hu

Hock Zoltán vezérigazgató helyettes
Titkárság
Bordán Zsuzsanna titkárságvezető

204

bordan.zzuzsanna@uvzrt.hu

Tóth Tamás gazdasági igazgató
Titkárság
Szép Erika vezetői asszisztens

206

szep.erika@uvzrt.hu

Szloszjár Ditta üzemeltetési igazgató
Titkárság
Bánfi Gáborné Mária vezetői asszisztens

209

banfine.maria@uvzrt.hu

Bóta Gábor műszaki igazgató
Titkárság
Nagy Barbara vezetői asszisztens

241

nagy.barbara@uvzrt.hu

Briglovics Lilla
gazdasági osztályvezető

210

briglovics.lilla@uvzrt.hu

Dr. Székely Tímea
jogi osztályvezető

248

szekely.timea@uvzrt.hu

Domján Kornélia
hasznosítási osztályvezető

247

domjan.kornelia@uvzrt.hu

Vargáné Ildikó
Műszaki osztályvezető

234

vargane.ildiko@uvzrt.hu

Klonyavec Krisztina
ügyfélkapcsolati osztályvezető

290

klonyavec.krisztina@uvzrt.hu

Zsila Imre
üzemeltetési osztályvezető

301

zsila.imre@uvzrt.hu

I/4.

Ügyfélszolgálatvezető: Klonyavec Krisztina

Területenként illetékes szervezetiegység-vezetők: lásd I/3. pont

Ügyfélfogadási rend:

hétfő13:00 - 17:30

szerda 08:15 - 15:00

péntek 08:15 - 11:30

I/5.

nem érintett

I/6.

nem érintett

I/7.

nem érintett

I/8.

nem érintett

I/9.

nem érintett

I/10.

nem érintett

I/11.

Az UV Zrt. felett törvényességi felügyeletet ellátó szervezet:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

1051 Budapest, Nádor utca 28.

Levelezési cím: 1363 Pf. 17

Központi telefonszám: 06-1-354-4800

Honlap: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 28.

Az ügyfélfogadási időben hívható Call-center telefonszáma: 06-1-354-4233

Ügyfélszolgálati Iroda (cégiroda) Tel.: 06-1-354-4932

II. pont

II/1.

 • 26/2004. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól,
 • 39/2011. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről,
 • 40/2011. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről
 • 7/1994. (V.4.) számú önkormányzati rendelet a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

A teljes és hatályos szöveg az Önkormányzati rendeletek címszó alatt található meg.

Az érvényes SZMSZ az I/2. pontban található meg.

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

II/2.

nem érintett

II/3.

nem érintett

II/4.

Az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

1.) Lakás bérlete:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
 • 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról (Ltv.),
 • 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról (Táh.),
 • 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről (Lsztv.),
 • 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról (Pp.)
 • 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról (Fmhtv.)
 • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (Vht.),
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.),
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról (Nvtv.),
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.),
 • 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról (Tszt.),
 • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,
 • 2007. évi LXXXVI: törvény a villamos energiáról,
 • 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról,
 • 58/2013. (II. 27.) kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,
 • 39/2011. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről,
 • 40/2011. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről,

2.) Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlete:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
 • 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról (Ltv.),
 • 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról (Táh.),
 • 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről (Lsztv.),
 • 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról (Pp.),
 • 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról (Fmhtv.),
 • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (Vht.),
 • 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról (Ctv.)
 • 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és felszámolási eljárásról (Cstv.)
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.),
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról (Nvtv.),
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.),
 • 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról (Tszt.),
 • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,
 • 2007. évi LXXXVI: törvény a villamos energiáról,
 • 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról,
 • 58/2013. (II. 27.) kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,
 • 26/2004. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól.

 

3.) Ingatlanok megvásárlása:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
 • 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról (Ltv.),
 • 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról (Inytv.),
 • 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról (Táh.),
 • 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről (Lsztv.)
 • 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról (Pp.),
 • 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról (Fmhtv.)
 • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (Vht.),
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.),
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról (Nvtv.),
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.),
 • 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról (Tszt.),
 • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,
 • 2007. évi LXXXVI: törvény a villamos energiáról,
 • 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról,
 • 58/2013. (II. 27.) kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,
 • 7/1994. (V.4.) számú önkormányzati rendelet a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről.

4.) Távfelügyeleti szolgáltatással kapcsolatos ügyek:

 • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól,
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
 • 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról (Pp.),
 • 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról (Fmhtv.)
 • 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról (Ctv.)
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.).

II/5.

Az UV Zrt. közreműködése mellett nyújtott közszolgáltatások igénybevételének rendjét és a közszolgáltatásért fizetendő díj mértékét, az abból adott kedvezményeket a II/1. pontban felsorolt jogszabályok tartalmazzák.

II/6.

Adatbázisaink az UV Zrt. által kezelt ingatlanok, és telkek alapadatait, illetve hozzájuk kapcsolódó bérlői (pénzügyi) adatokat tartalmazzák.

Rendszer megnevezése: Forrás ügyviteli rendszer (pénzügyi szoftvercsomag)

Adatbázismotor: MsSQL

Cél: pénzügyi nyilvántartások vezetése (számlák, főkönyv, leltár, bérleménybevétel-könyvelési adatok)

 

Rendszer megnevezése: LG - létesítménygazdálkodási rendszer (Forrás ügyviteli rendszer modulja)

Adatbázismotor: MySQL

Cél: bérlők, bérelhető egységek, szerződések nyilvántartása

 

Rendszer megnevezése: KKR – követeléskezelő rendszer

Adatbázismotor: MySQL

Cél: jogi folyamatok nyilvántartása, kezelése

 

Rendszer megnevezése: webes felület, intranet-felület

Adatbázismotor: MySQL

Cél: webes megjelenés kiszolgálása

 

Rendszer megnevezése: Gispán térinformatikai rendszer

Adatbázismotor: Oracle

Cél: ingatlan-alapadatok nyilvántartása (műszaki adatok, térkép)

 

Külön bérlői hozzájárulás alapján nyilvántartjuk még bérlőink telefonos, illetve elektronikus (e-mail) elérhetőségi adatait.

II/7.

nem érintett

II/8.

nem érintett

II/9.

nem érintett

II/10.

Pályázatok

Álláshirdetések

II/11.

Pályázatok

II/12.

Jelenleg nincs a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó tétel.

II/13.

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

II/14.

nem érintett

II/15.

Jelenleg nincs a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó tétel.

II/16.

nem érintett

II/17.

nem érintett

II/18.

nem érintett

II/19.

nem érintett

II/20.

nem érintett

II/21.

nem érintett

II/22.

nem érintett

II/23.

nem érintett

II/24.

nem érintett

II/25.

nem érintett

III. pont

III/1.

2017. évi kiegészítő melléklet

GPEB 2018. évi ülésének jegyzőkönyve

2017. évi beszámoló

2018. évi könyvvizsgálói jenelentés

2016. évi beszámoló

2015. évi beszámoló

2015. évi eredménykimutatás

2015. évi kiegészítő melléklet

2014. évi beszámoló

2014. évi eredménykimutatás

2014. évi kiegészítő melléklet

2013. évi beszámoló

2013. évi eredménykimutatás

2013. évi kiegészítő melléklet

2012. évi beszámoló

2012. évi eredménykimutatás

2012. évi kiegészítő melléklet

2011. évi beszámoló

2011. évi eredménykimutatás

2011. évi kiegészítő melléklet

III/2.

2019.01-09. havi göngyölített adatai:

279.321eFt az összes foglalkoztatott személyi juttatása, 50.086 eFt a vezető munkavállalók személyi juttatása, 15.831eFt a választott tisztségviselők tiszteletdíja

átlagos statisztikai létszám 87,3fő

2019.01-06. havi göngyölített adatai:

252.581 eFt az összes foglalkoztatott személyi juttatása, 34.988 eFt a vezető munkavállalók személyi juttatása, 10.554 eFt a választott tisztségviselők tiszteletdíja

átlagos statisztikai létszám 86,5fő

2019.01-03. havi göngyölített adatai:

94.365  eFt az összes foglalkoztatott személyi juttatása, 11.184 eFt a vezető munkavállalók személyi juttatása, 

5.277 eFt a választott tisztségviselők tiszteletdíja

átlagos statisztikai létszám 85 fő

2018. 1-12 havi göngyölített adatok:

417.165 eFt az összes foglalkoztatott személyi juttatása, 86.737 eFt a vezető munkavállalók személyi juttatása, 20.883 eFt a választott tisztségviselők tiszteletdíja.

Átlagos statisztikai létszám: 91 fő

2018. 1-9 havi göngyölített adatok:

261.137 eFt az összes foglalkoztatott személyi juttatása, 50.362 eFt a vezető munkavállalók személyi juttatása, 15.831 eFt a választott tisztségviselők tiszteletdíja.

Átlagos statisztikai létszám: 91 fő

2018. 1-6 havi göngyölített adatok:

178.252 eFt az összes foglalkoztatott személyi juttatása, 10.554 eFt a vezető munkavállalók személyi juttatása, 28.798 eft a választott tisztségviselők tiszteletdíja.
 
Átlagos statisztika létszám:92,6 fő

2017. 10-12. havi göngyölített adatokat:

399.587 eFt az összes foglalkoztatott személyi juttatása, 65.958 eFt a vezető munkavállalók személyi juttatása,20.820 eft a választott tisztségviselők tiszteletdíja.

Átlagos statisztika létszám:93,6 fő

2017. 1-9. havi göngyölített adat:

277.790 eFt az összes foglalkoztatott személyi juttatása, 43.499 eFt a vezető munkavállalók személyi juttatása,15.543 eft a választott tisztségviselők tiszteletdíja.

Átlagos statisztikai létszám: 93,1 fő

2017. 1-6. havi göngyölített adat: 

169.709 eFt az összes foglalkoztatott személyi juttatása, 22.865 eFt a vezetők személyi juttatása, 10.266 eft a választott tisztségviselők tiszteletdíja.

Átlagos statisztikai létszám: 92,7

2016. 1-12. havi göngyölített adat: 

338 362 eFt az összes foglalkoztatott személyi juttatása, 78 857 eFt a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére illetve a tiszteletdíjak összesítve.

Átlagos statisztikai létszám: 92,8

III/3.

nem érintett

III/4.

Közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések 2016.

Közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések 2015.

Közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések 2014.

Közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések 2013.

Közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések 2012.

Közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések 2011.

Nem közbeszerzési elfárás alapján kötött szerződések 2019.

Nem közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések 2018.

Nem közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések 2017.

Nem közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések 2016.

Nem közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések 2015

közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések 2014.

Nem közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések 2013.

Nem közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések 2012. 

III/5.

nem érintett 

III/6.

nem érintett

III/7.

nem érintett

III/8.

Közbeszerzések

2009. évi CXXII törvény

Tájékoztatás a 2009. évi CXXII. tv. szerint a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok közérdekből nyilvánossá minősített adatairól

Aktuális adatok:

2018.03.01-től érvényes adatok

Archív adatok:

2015.04.01-től érvényes adatok 

2014.12.03-tól 2015.04.01-ig érvényes adatok vezeto_munkavall_20141203.pdf

2013.11.07-től 2014.12.03-ig érvényes adatok vezeto_munkavall_20131107.pdf

2013.06.17-től 2013.11.06-ig érvényes adatok vezeto_munkavall_20130617.pdf 

2012.07.01-től 2013.06.16-ig érvényes adatok

2012.01.01-től 2012.06.30-ig érvényes adatok

2011.10.01-től 2011.12.30-ig érvényes adatok

2011.06.01-től 2011.09.30-ig érvényes adatok

2011.04.01-től 2013.05.31-ig érvényes adatok

2011.02.01-től 2011.03.31-ig érvényes adatok

2011.01.15-től 2011.01.31-ig érvényes adatok

2010.12.09-től 2011.01.14-ig érvényes adatok

2010.10.20-től 2010.12.08-ig érvényes adatok

2010.10.19-ig érvényes adatok

2018 01-09 havi göngyölített adati:                  
                   
261,137 eFt az összes foglalkoztatott személyi juttatása,50.362 eFt a vezető munkavállalók személyi juttatása,15.831eft a választott tisztségviselők tiszteletdíja.
                   
Átlagos statisztikai létszám:91, fő

 

Elektronikus megfigyelőrendszerről szóló szabályzat

2019.03.19-től hatályos szabályzat

 

Jogi nyilatkozat | Impresszum | Sajtóközlemények
2019 | Közzétételi adatok | Díjak | Partnereink